Công ty Khí công nghiệp Tân Mạnh Phát là đơn vị chuyên cung cấp khí công nghiệp, khí Y tế và khí đặc biệt.
Sản phẩm
Danh mục
Untitled Document
TOP

CÔNG TY KHÍ CÔNG NGHIỆP TÂN MẠNH PHÁT (TNHH)

Địa chỉ: 44 Lý Chiêu Hoàng, Phường Suối Hoa, Thành Phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

Tel: (0222) 3508802 Fax: (0222) 3810594

Website: http://khicongnghieptmp.com

Hotline: 0903 239 305

Email: tanmanhphat@gmail.com